>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی قابلیت‌های خاک در معماری و نحوۀ بهره‌گیری از این عنصر در ساخت و سازهای جدید  
   
نویسنده پیروی مهناز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با اینکه معماری با خاک، وجه مشترک معماری سنتی در اغلب نقاط جهان است، اما متاسفانه پس از رواج اصول و اندیشه‌های معماری مدرن و سبک جهانی، حضور عنصر خاک در معماری، بسیار کمرنگ و حتی می‌توان گفت که به دست فراموشی سپرده شده است. مسالۀ پژوهش حاضر نیز همین معضل و مشکل است. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش، بررسی قابلیت‌های مثبت خاک در معماری و بهره‌گیری از آن در ساخت و سازهای جدید است. به تبع این هدف، پرسش‌های پژوهش عبارتند از: 1) معماری خاکی دارای چه قابلیت‌های مثبت فیزیکی و غیر فیزیکی است؟ 2) در جهت حمایت دوباره از این معماری، چه مشکلاتی می‌تواند وجود داشته باشد؟ 3) چه راهکاری برای حل این مشکلات می‌توان ارائه داد؟ روش پژوهش با در نظر گرفتن هدف مقاله، ترکیبی از روش‌های توصیفی و تحلیلی است و اطلاعات لازم برای توصیف و تحلیل موضوع، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه‌ای حاصل شده است. بررسی‌ها روشن ساخت که خاک، دارای قابلیت‌های ارزشمند متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: هماهنگی با روح و سرشت انسان؛ هماهنگی خاک با نظام هماهنگ طبیعت؛ ترکیب جنبه‌های مادی و معنوی در معماری خاکی سنتی؛ استحکام و پایداری در معماری با خاک؛ خصوصیت سازگاری و انطباق با شرایط؛ آسایش حرارتی و قابلیت ایجاد نقوش و بافت‌های گوناگون با خاک. اگرچه اخیراً تلاش‌هایی در جهت حمایت از این قابلیت‌ها در ایران و در موسسات و دانشگاه‌های خارج از ایران صورت پذیرفته، اما متاسفانه هنوز این امر به یک دانش همگانی و مورد بهره‌برداریِ عموم، تبدیل نشده است. لذا باید با توجه دادن به اهمیت این عنصر در معماری، دست‌اندرکاران ساخت و ساز بر حمایت از معماری خاکی تشویق شوند. همچنین دانسته شد که لازم است اصول ساخت و مبانی نظری معماری مرتبط با خاک، مطابق روح زمان کنونی و شرایط فعلی، تفسیر مجدد و بازبینی شود تا ضمن بهره‌گیری از قابلیت‌های مفید خاک، نیازهای روحی و فیزیکی جامعۀ کنونی تامین شود.
کلیدواژه قابلیت‌های خاک، ساخت و سازهای جدید، معماری سنتی، معماری خاکی.
آدرس , Iran
پست الکترونیکی mahnaz.peyrovi@gmail.com
 
   Investigating the capabilities of soil in architecture and how to use this element in new constructions  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved