>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و اولویت بندی معیارهای شهر دوستدار زنان در شهر بندرعباس  
   
نویسنده رحیمی عاطفه ,زارعی نگار ,طالب ولی اله نرگس
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه موضوع امنیت، ارتقا سلامت و آرامش مردم در فضا های شهری، به ضرورتی در برنامه های توسعه پایدار شهری تبدیل شده است و انتظار می رود که این فضا بتوانند سرزندگی اجتماعی و حضور و فعالیت گروه های اجتماعی مختلف را ممکن و تسهیل کند. فضای شهری محلی برای فعالیت های زنان و مردان می باشد و هر کدام با توجه به نقش هایی که دارند از این فضا استفاده میکنند. اما گاهی با وجود استفاده مشترک این دو جنس از فضای شهری، برنامه ریزی آن با نگاهی مردانه انجام می شود که این خود فضا را برای زنان مبهم میسازد و آزادی استفاده از آن را سلب می کند.این پژوهش با تاکید بر موضوع ضرورت حضور زنان در فضاهای شهری، و مولفه های مورد نیاز یک شهر برای تبدیل شدن به شهر دوستدار زنان را بررسی کرده است. و تعاریف و مفاهیم مرتبط با شهر دوستدار زنان و ضرورت حضور آنان در فضای شهری آورده شده است؛ و سپس به بررسی محدوده مورد مطالعه که شهر بندرعباس است، پرداخته شده است.این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد. و سبک مورد استفاده در این پژوهش از نوع آمیخته می باشد. به عبارتی از سبک کیفی و روش کتابخانه ای و سپس از سبک کمی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.هدف از مقاله حاضر آشنایی با شهر دوستدار زنان، ویژگی ها و مولفه های آن و همچنین اهمیت آن در شهر و جامعه کنونی می باشد. این پژوهش برای محققین، علاقه مندان به شهر، شهرسازی و شهر دوستدار زنان می تواند مفید باشد و مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه شهر دوستدار زنان، فضای شهری، توسعه پایدار شهری، مولفه های شهر دوستدار زنان، شهر بندرعباس
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی n.valialah.yazd.ac.ir@gmail.com
 
   Review and prioritize the criteria of a women-friendly city In the city of Bandar Abbas  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved