>
Fa   |   Ar   |   En
   مولفه های معماری سبز موثر بر درمان کودکان سرطانی  
   
نویسنده بکتاش کتایون ,فروتن منوچهر
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه سرطان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در جهان مطرح است فرایند درمان سرطان به عنوان فرایندی طولانی و فرسایشی بخشی جدایی ناپذیر از این بیماری است. علوم مختلف مبین این موضوع هستند که در روند فوق کیفیت بالای زندگی بیماران می تواند در بهبودی و سلامت بیماران فوق الذکر نقش بسزایی ایفا نماید. در این بین معماری به عنوان حوزه ای مرتبط با طراحی فضا، به ویژه برنامه ریزی و طراحی فضاهای درمانی می تواند در کیفیت درمان و بهبود رفتار،روحیه وخلق و خوی بیماران کارآمد باشد.از سوی دیگر این مهم در طراحی محیط های درمانی برای کودکان اهمیت دو چندانی می یابد. این اهمیت را می توان در بازه سنی و بافتار ذهنی کودکان و تاثیرپذیری آنها از محیط جستجو نمود.در دیگر روی نیز معماری سبز، به عنوان رویکردی نسبتا جدید درحوزه ارتباط انسان با طبیعت و تاثیرات آن در شئون مختلف زندگی می تواند خالق فضایی با کیفیت باشد.فضایی که ارتباط تنگاتنگ و آشنای ذات انسان و محیط طبیعی در آن به وجه وجودی رسیده است.این نوشتار به بررسی تاثیر متقابل طراحی فضا برای کودکان سرطانی در همنشینی آن فضا با طبیعت که به عنوان معماری سبز شناخته می شود پرداخته و اثرات روحی روانی،اجتماعی و... را در کیفیت بخشی مبتنی بر همنشینی عوامل مذکور می پردازد ؛ از همین رو استفاده از معماری سبز و ارضای نیازهای روحی ،حرکتی و اجتماعی کودکان، در این پروژه از اصول پایه بوده.روش تحقیق بکار گرفته در این نوشتار مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایست و رویکردی توصیفی دارد و نتایج این پژوهش خواص عناصر طبیعی بر افزایش کیفیت زندگی در محیط های مراقبت بهداشتی ساخته شده را تایید می کند.
کلیدواژه کودکان، سرطان، مرکز درمانی، معماری سبز
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی m.foroutan@iuah.ac.ir
 
   Green architecture components affecting the treatment of children with cancer  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved