>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مرکز چندرسانه ای شهر رشت با بهره گیری از مولفه های فرهنگی-اجتماعی معماری زمینه‌گرا  
   
نویسنده دیلم صالحی فروغ
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    معماری شهرها و زمینه‌های تاریخی بدلیل مواجه شدن با نیازهای جامعه‌ی معاصر به طور دائم در حال رشد و تغییر بوده و خصوصیت شهرها در طول زمان به واسطه حضور معماری هر دوره تغییر می‌کند؛ آنچه که در این میان مهم می‌باشد این است که این سیر تحول با توجه و احترام به بستر طرح و مکان آن تداوم‌یابد. احداث ساختارهای جدید در زمینه‌های تاریخی‌یکی از نیازهای اصلی در حوزه پاسداری از ارزش‌های مکان است. هدف از این پژوهش‌، طراحی مرکز چندرسانه ای شهر رشت با بهره گیری از مولفه های فرهنگی-اجتماعی معماری زمینه گرا می باشد. همچنین به وجود آوردن فضای عمومی در شهر در جهت افزایش تعاملات اجتماعی و مکانی که انواع رسانه را برای ارتباط با مخاطبان گرد هم آورد. به نظر می‌رسد با ایجاد چنین فضاهایی در شهر به شهروندان فرصت بیشتری برای تجربه حس شهروندی و انجام فعالیت‌های فرهنگی و جمعی داده خواهد شد. در این رساله سعی شده است ابتدا با بررسی کلید واژه‌ها، کتاب‌ها و پایان نامه‌های مرتبط با موضوع، مقالات، مجلات و منابع اینترنتی مبانی نظری بررسی شود و با تحلیل و مقایسه مصادیق، پروژه وارد مقوله طراحی گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که برای رسیدن به اهداف کالبدی می‌توان از الگوهای معماری بومی خانه‌های رشت بهره برد و با تداوم ویژگی‌های مثبت معماری آن بر پایه نماد و نشانه‌های ماندگار بر ایجاد حس دعوت و جذب مخاطبین تاکید نمود..این امر از طریق تحلیل نماها و ترکیب و آبستره کردن نماد‌ها‌ی آشنای بناهای ارزشمند منطقه به صورت الگویی برای ترسیم خطوط پلان‌ها و نما مورد استفاده قرار گرفته است.
کلیدواژه مدیاتک، زمینه گرایی، رسانه، معماری شهری، رشت
آدرس , Iran
پست الکترونیکی research.faraajo@gmail.com
 
   Designing the multimedia center of Rasht city using cultural and social components of context-oriented architecture.  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved