>
Fa   |   Ar   |   En
   توجه به دانشکده های بهداشت با رویکرد ارتقا سطح سلامت عمومی  
   
نویسنده نصیرزاده فائزه ,اکبری بالدرلو سجاد
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    فضا‌های آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این فضا‌ها باید به عنوان یکی از مهم‌ترین فضا‌های شهری مورد توجه قرار گیرند. زیرا اولین محیطی هستند که به غیر از فضا‌های مسکونی، بیشترین زمان را در آن سپری می‌کنیم. بنابراین باید محیطی آرام، لذت بخش و کارآمد باشند تا بتوانند باعث رشد روانی و ایجاد تاثیر مثبت روی همه‌ی محصلین و دانشجویان گردند.فضاهای آموزشی دانشکده ها یکی از حوزه های معماری محیطی هستند که نقش عمده ای را در یک جامعه ایفا میکنند.نقش آموزش در توسعه جامعه انکار ناپذیر است.بی توجهی و ناآگاهی در طراحی فضاهای آموزشی در بسیاری از کشور ها نتایج نامطلوب خود را نشان داده است.دانشکده‌های بهداشت یکی از دانشکده‌های زیر نظر وزارت بهداشت و درمان هستند که رشته‌هایی مانند بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، اپیدمیولوژی و. . . در این دانشکده‌ها آموزش داده می‌شوند. هدف این فضای آموزشی در قالب دانشکده، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای در حوزه‌های مختلف بهداشت است و دانشکده بهداشت به عنوان مجموعه پایه ی آموزش و پژوهش علوم بهداشتی در راستا ارتقا سلامت عمومی جامعه و گسترش ارتباطات علوم بهداشتی نقش ایفا می‌کند. در واقع رسالت این دانشکده تربیت دانشجو به منظور تامین نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور در سطوح اجرایی، آموزشی، مدیریتی و نیز انجام تحقیقات علمی-کاربردی به منظور حل مشکلات نظام بهداشتی و در نهایت تولید علم و ارتقا سطح دانش در علوم بهداشتی است. طراحی و سرمایه‌گذاری بر محیط‌های آموزشی نظیر دانشکده بهداشت می‌تواند شروعی بر اهمیت دادن به مسئله مهم بهداشت و سلامت باشد.بر اساس بررسی های اولیه دانشکده‌های بهداشت در ایران بر اساس ضوابط و اصول لازم وجود ندارند و یا طراحی نشده اند. در واقع ایران با کمبود دانشکده‌های بهداشت استاندارد که درخور دانشجویان و یا سایر استفاده‌کنندگان از این دانشکده باشد، مواجه است. از آنجا که معماری و مسائل بهداشتی-درمانی هر دو رشته‌هایی هستند که روی سلامت روح و جسم انسان تاثیر گذارند، باید طراحی محیط‌های آموزشی مرتبط با کار بهداشت و یا درمان با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود.شاخصه‌های مهمی در طراحی فضای آموزشی وجود دارند که از مهم‌ترین و موثرترین آن‌ها می‌توان به: نورپردازی، تهویه،‌آسایش حرارتی، مبلمان، تزئینات، رنگ، امکانات تفریحی و. . . اشاره کرد.در نتیجه با در نظر گرفتن مولفه های موثر در طراحی میتوان به فضای آموزشی با کیفیت تر و اصولی رسید و متعاقبا دانشجویان استفاده کننده از این دانشکده رضایت بیشتری از محیط آموزشی خود دارند و بدین صورت نیرو های مستعد تری برای آموزش بهداشت و در نتیجه ارتقا سطح بهداشت خواهیم داشت.
کلیدواژه کلمات کلیدی: آموزش، دانشکده، بهداشت، سلامت
آدرس , Iran, , Iran
 
   Design of the Faculty of Health with an approach to upgrade public health  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved