>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی: شهرستان همدان)  
   
نویسنده ملکی زهرا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    تجزیه و تحلیل تغییرات دمای سطح زمین (lst) و توصیف عوامل موثر بر این تغییرات در مطالعات و کاربردهای مختلف محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییرات دمای سطح زمین یکی از مهمترین پدیده های تغییر اقلیم محسوب می شود که می تواند اثرات منفی قابل توجهی بر گیاهان، غلظت آلاینده ها، کیفیت هوا، مصرف انرژی و آب، سلامت انسان، اثرات اکولوژیکی و اقتصادی داشته باشد. دمای سطح زمین (lst) با انرژی سطحی و تعادل آب، در مقیاس محلی تا جهانی، با اهمیت اصلی برای طیف گسترده ای از کاربردها، مانند تغییرات آب و هوا، آب و هوای شهری، چرخه هیدرولوژیکی، و نظارت بر پوشش گیاهی مرتبط است. تغییرات lst در فضا و زمان، اندازه‌گیری شده توسط سنجش از دور ماهواره‌ای، برای تخمین تعداد زیادی از متغیرهای ژئوفیزیکی مانند تبخیر و تعرق، تنش آبی، پوشش گیاهی، رطوبت خاک و اینرسی حرارتی استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر، تصاویر ماهواره لندست 5 سنجنده tm سال 1990 و لندست 8 سنجنده oli,tirs سال 2020 برای تولید نقشه تغییرات زمانی- مکانی lst استفاه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین دمای سطح زمین در سال 1990 برابر 20/33 درجه سانتیگراد و در سال 2020 با افزایش 35/6 درجه ای به 55/39 درجه سانتیگراد رسیده است. همچنین نتایج این مطالعه برای هشدار به برنامه ریزان شهری به منظور درک پیامدهای گسترش بر تغییرات دمایی بالقوه ضروری است.
کلیدواژه دمای سطح زمین، ماهواره لندست، تغییرات زمانی – مکانی، شهرستان همدان.
آدرس , Iran
 
   Investigating Earth Temperature Using Landste Satellite Pictures (Case Study: Hamedan County)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved