>
Fa   |   Ar   |   En
   نمادگرایی در معماری  
   
نویسنده دربانی چلچه عاطفه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    نماد تصویری رساننده معانی سری و رمزی می باشد نمادهای هنری تا زمانی ماندگار باقی می مانند که آنچه بدان ارتباط داده میشوند معنی دار باقی بماند وقتی این معانی ناپدید شد و یا اهمیت خود را از دست داد آن شکل نیز یا ناپدید می شود ویا اینکه معنای جدید کسب می کنند. نمادگرایی پیش از آن که یک مکتب به حساب بیاید، یک مفهوم یا فلسفه است. بشر از ابتدای شکل‌گیری تمدن‌ها و آغاز شاعری تمایل داشته حرف‌هایش را در قالب نمادها و نشانه‌ها به زبان آورد و اشیای دور و برش را تجسم مفاهیمی عمیق‌تر از آنچه به چشم می‌آید، نشان دهد. در همین راستا در این مقاله به بررسی مفهوم نمادگرایی در معماری ایرانی اسلامی و مفاهیم آن پرداخته شده است. بررسی نشان می دهد، تزیینات هندسی، نور و خلا جایگاه ویژه ای در نمادگرایی معماری دارند.
کلیدواژه نمادگرایی، معماری، ایران
آدرس , Iran
پست الکترونیکی darbaniraha@gmail.com
 
   Symbolism in architecture  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved