>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مرکز تجاری تفریحی با رویکرد زمینه گرا  
   
نویسنده مرادی وحید ,کریمی باقر ,دولابی پویا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    شهر بوشهر از دیرباز محل تجارت و داد و ستد اقوام مختلف بوده است. و از این نظر سابقۀ درخشانی در احداث گمرک، تجارت-خانه ها و بازار دارد. پذیرفتن این منطقه به عنوان یکی از راه های ارتباطی ایران و سایر کشورها که دادوستد و معاملات بازرگانان در آن رونق داشته است؛ نحوهً نگرش به معماری و شهرسازی بوشهر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این رساله از روش تحقیق توصیفی تحلیلی برای مطالعة موضوع مورد نظر استفاده شده است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری مفید باشد. هدف اصلی این تحقیق، خلق مجموعه ای تجاری تفریحی در بافت قدیم شهر بوشهر است؛ به گونه ای که علاوه بر پاسخ گویی به نیاز های کارکردی مجموعه، دارای خصوصیات و ویژگی های خاص زمینۀ موجود باشد و به خوبی با محیط پیرامون خود تلفیق شود. به این منظور طراحی مجموعه تجاری تفریحی با رویکرد زمینه گرایی مد نظر است.
کلیدواژه مجموعه تجاری تفریحی، معماری، زمینه گرایی، بافت قدیم بوشهر
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی pouya.doulabi@pgu.ac.ir
 
   Design of a Commercial Recreational Complex with a Context Oriented approach  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved