>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی طراحی شهری و تاثیر آن بر سلامت  
   
نویسنده درانی فاطمه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    جامعه مدرن به طور فزاینده ای آگاه است که انسان و فرهنگ اجزای محیط طبیعی هستند و سلامت انسان با شرایط محیطی پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین، بررسی روش ها و الگوهای سکونت انسانی و اصلاح منظر برای تاثیرات نامطلوب بالقوه آنها بر سلامت انسان و همچنین محیط زیست مفید است. زمینه های بوم شناسی منظر و معماری منظر، در میان سایرین، ادبیات غنی در مورد پیامدهای زیست محیطی استفاده از زمین شهری ایجاد کرده اند. در مقایسه، تحقیق و بحث در مورد موضوع مرتبط با اثرات انسانی بسیار محدود است. حرفه بهداشت عمومی از مشارکت شخصی در سلامتی به جای وابستگی به درمان و راه حل های نهادینه شده حمایت می کند. بهبود سلامت انسان و به تبع آن سلامت زیست محیطی مستلزم تغییراتی در شیوه زندگی فردی و انتخاب های حرفه ای بی شماری است. تصمیمات شخصی پیامدها از خریدهای کوچک، دفع زباله های خانگی و نحوه سفر گرفته تا مسکن، مشارکت اجتماعی و برنامه ریزی خانواده را شامل می شود. در این مجموعه گسترده از انتخاب های شخصی، مواردی وجود دارند که بر معماری، محوطه سازی و طراحی شهری تاثیر می گذارند. محیط ساخته شده در فرهنگ فراصنعتی نشان دهنده یک منبع عظیم و بررسی نشده برای بهبود سلامت انسان و محیط است.
کلیدواژه طراحی شهری، سلامت عمومی، معماری شهری
آدرس , Iran
 
   Investigating urban design and its impact on health  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved