>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره گیری از الگو طبیعت ( گل نیلوفر پیچ) برای سقف های تغییر پذیر باز و بسته شونده  
   
نویسنده مجلل نازگل ,مشبکی اصفهانی علیرضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    حرکت وتغییر شکل یک معقوله بسیار پرکاربرد در معماری است استفاده از ساختار متحرک در ایجاد فضاهای انعطاف پذیر به شکل های مختلف بسیار مورد نیاز است . باتوجه به شرایط آب و هوایی امکان استفاده از سقف باز و بسته شونده بسیار مورد توجه است و با توجه به اینکه امروزه معماری در پی یافتن رفتار سازگار با طبیعت است ، برای رسیدن به این ویژگی می توان از فرآیند تکامل طبیعت بهره گرفت .استفاده از سقف باز و بسته شونده موجب می شود با توجه به شرایط آب وهوایی در صورت نیاز از حالت باز برای بهره گیری از انرژی طبیعی و حالت بسته برای آب و هوای نا مناسب استقاده می شود . هدف نهایی این پژوهش، ارائه نوعی سقف باز و بسته شونده است به عنوان طرحی مدولار و یکپارچه با سیستم ساختمان است که نیاز استفاده کنندگان را در نظر می گیرد. در این راستا، ایده اصلی طراحی برمبنای الهام از مکانیسم باز و بسته شدن روزنه می باشد که قابلیت کنترل انرژی مصرفی را از طریق اجزای متحرک دارد .روش پژوهش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل می باشددر این مقاله با الهام از حرکت روزنه گل نیلوفر پیچ در طراحی سقف باز و بسته شونده جهت بهره وری از انرژی طبیعی و ایجاد فضای نیمه باز می باشد.
کلیدواژه سقف باز و بسته شونده ، معماری بایونیک ، انرژی ، گل نیلوفر پیچ
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی nazgol.mojalal@gmail.com
 
   Utilizing the pattern of nature ( lotus flower) for designing changeable roofs  
   
Authors
  
Keywords Folding roof ,bionic architecture ,energy ,lotus flower
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved