>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی طرح چهار باغ به لحاظ بهره گیری از دانش هندسه و ریاضی  
   
نویسنده عالمگیر شادی ,رحیمی الهه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    باغ یکی از مهم ترین آثار هنری در ایران محسوب می شود، که تاثیر آن به عنوان فضای سبز در در همۀ ادوار زندگی ایرانیان مشهود می باشد. از این رو جزء کهن ترین کشورهایی هستیم که دارای باغسازی کهن است. غنای باغ ایرانی حتی با سپری شدن قرن ها و تغییر در سبک زندگی باز هم مورد اقتباس سایر تمدن ها می باشد. تعامل بشر با محیط پیرامون و اتکا به سبب فرهنگ و تمدن سبب شد تا معماران در گذشته از الگویی خاص در طراحی و باغ سازی استفاده کنند. امروزه بحث بازگشت به طبیعت و الگو برداری از آن به عنوان یکی از ضرورت‌های مهم در دنیا مطرح شده است. معماران ایرانی در به کارگیری مقیاس و اتصال مقیاس‌های متفاوت به یکدیگر و همچنین در برخورد با طبیعت پیرامون موفق بوده‌اند. هندسه در عین مجرد بودنش مهم‌ترین زبانی است که معمار به‌ وسیلۀ آن کیفیت‌های ویژۀ فضایی را می‌آفریند.
کلیدواژه باغ ایرانی، هندسه، چهار باغ.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی elaherahimi574@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved