>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاهی بر تجارب جهانی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (Tod)  
   
نویسنده قلیزاده پاشا لیلا ,سلگی ناصر
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    رشد روزافزون جمعیت و خودرو، توسعه سریع و صنعتی شهرهای بزرگ دنیا و گسترش بی‌رویه آن‌ها، همچنین شکل‌گیری شهرهای حاشیه‌ای و جدید در اطراف شهرهای بزرگ (شهرهای اقماری) با توجه به عدم پیروی این رشد و توسعه از یک الگو و استاندارد مناسب توسعه شهری، منطقه‌ای و ناحیه‌ای، بر مشکلات و پیچیدگی‌های زندگی در این شهرها و ارتباطات بین‌شهری افزوده است. همین عوامل سبب می‌گردد شهرهای بزرگ دنیا، مجموعه‌های شهری و نقاط جمعیتی منطقه‌ای آن‌ها، به‌تدریج ویژگی زیست پذیری خود را از دست بدهند. روش‌های متعارف برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای مبتنی بر قابلیت تحرک، اتومبیل را به‌عنوان محور سیستم حمل‌ونقل در نظر می‌گیرد، اما امروزه در راستای توسعه پایدار، گفتمان نوین مبتنی بر قابلیت دسترسی، توسعه حمل‌ونقل همگانی را محور توسعه شهری و منطقه‌ای قرار می‌دهد. ازاین‌رو پژوهش کاربردی حاضر با روش فرا تحلیل پس از بررسی پژوهش‌ها و پروژه‌ها در این زمینه به معرفی 6 تجربه موفق بین‌المللی می‌پردازد و جزئیات آن‌ها را بررسی می‌نماید.
کلیدواژه حمل‌ونقل عمومی، Tod، توسعه پایدار، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
آدرس , Iran, , Iran
 
   A look at the global experiences of development based on public transport (TOD)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved