>
Fa   |   Ar   |   En
   مصالح هوشمند در طراحی مراکز درمانی پایدار  
   
نویسنده اکبریان محمدرضا ,کیان راد محمدامین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    به نظر می رسد امروزه با توجه به بحرانهایی که در اثر مصرف بی رویه انرژی های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن در جهان مشاهده می شود , مفهوم توسعه پایدار به یکی از جنبه های تامل برانگیز در حیطه معماری تبدیل شده است . معماری پایدار سعی در همراهی با طبیعت و استفاده از انرژی های تجدید پذیر و در نتیجه جلوگیری از هدر رفتن منابع انرژی و آلودگی های محیط زیست دارد. یکی از مهم ترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص کشور ما , مصرف انرژی های فسیلی است و بیمارستانها جزو آن دسته از بناهایی هستند که به سبب عملکردشان از مصرف انرژی قابل توجهی برخوردارند. اگر بتوانیم در طراحی بیمارستانها به عنوان بناهایی عمومی و با کار کرد بالا , توسط راهکارهای پایداری به گونه ای عمل کنیم که مصرف انرژی آنها کاهش یابد سهم بسزایی در کاهش آلودگی های محیط زیست خواهیم داشت . یکی از جنبه های توسعه معماری پایدار استفاده از مصالح هوشمند است.
کلیدواژه بیمارستان پایدار ,معماری پایدار ,مصالح هوشمند
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی kianradamin@gmail.com
 
   Smart materials in the design of sustainable medical centers  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved