>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل تکثیر داده ها در پایگاه داده های توزیع شده  
   
نویسنده مهدوی مرام محمدرضا
منبع محاسبات و سامانه هاي توزيع شده - 1400 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:101 -111
چکیده    محبوبیت روزافزون تجزیه و تحلیل کلان داده و محاسبات ابری، استانداردهای مدیریت کلان داده جدیدی را ایجاد کرده است. تا به حال، پایگاه داده های رابطه ای یک انتخاب بهینه برای سازمان بودند. با این حال، با رشد مداوم داده های ذخیره شده و تحلیل شده، پایگاه های داده رابطه ای محدودیت های مختلفی را نشان می دهند، به عنوان مثال .محدودیت های مقیاس پذیری و ذخیره سازی، و از دست دادن کارایی پرس و جو به دلیل حجم زیاد داده ها، و ذخیره و مدیریت پایگاه های داده بزرگتر چالش برانگیز می شوند. به منظور غلبه بر این محدودیت ها، یک مدل پایگاه داده جدید با مجموعه ای از ویژگی های جدید، به نام پایگاه های داده nosql توسعه یافت. پایگاه داده های غیر رابطه ای به عنوان یک فناوری پیشرفته ظاهر شدند و می توانند به تنهایی یا به عنوان مکمل پایگاه داده رابطه ای مورد استفاده قرار گیرند. یکی از چالش های مهم در این زمینه که تاثیر بسزایی در کارایی اینگونه سیستم ها دارد تکثیر داده ها است. فاکتور تکثیر بر در دسترس بودن داده ها تاثیر دارد که می تواند مربوط به زمان خواندن و در نهایت زمان اجرا باشد . انواع nosql زیادی با عملکردهای مختلف وجود دارد، بنابراین مقایسه آنها از نظر عملکرد مهم است. در این مقاله، ما سه پایگاه داده محبوب nosql را ارزیابی می کنیم: cassandra ،hbase ،mongodb ،و به یک بررسی از الگوریتم های تکثیر برای سیستم های ذخیره سازی و مدیریت محتوای مختلف توزیع شده از جمله سیستم های مدیریت پایگاه داده توزیع شده ، و انالیز و بررسی و تکثیر داده ها در hbase , mongodb و cassandra پرداخته می شود .و سعی بر این است که عملکرد چندین سیستم توزیع شده را با استفاده از فاکتورهای تکرار انالیز کرده و برای داده های مختلف ارزیابی کنیم وبا مقایسه بر بهبود آن تاثیرگذار باشیم. فاکتور تکثیر در سیستم های پایگاه داده توزیع شده به منظور افزایش performance و افزایش دسترس پذیری استفاده می شود. در این خصوص هر سیستم توزیع شده ی پایگاه داده ی nosql سیاست های مخصوص خود را در راستای انتخاب نوع و تعداد replication ها انجام میدهد
کلیدواژه تکثیر داده ها، پایگاه داده های توزیع شده، پایگاه داده رابطه ای.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, ایران
پست الکترونیکی mahdavimaram@gmail.com
 
   investigation and analysis of data duplication in distributed database  
   
Authors mahdavimaram mohammad reza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved