>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جایگاه ساختاری و مضمونی انسان در سه نگاره از کمال الدین بهزاد مطالعه‌ای زیباشناختی سه نگاره از کمال‌الدین بهزاد با تاکید بر نقش و جایگاه انسان (مطالعه موردی: گدا بر در مسجد، ساختن کاخ خورنق و هارون در حمام)  
   
نویسنده براری میثم ,عبدی زینب
منبع نقش خراسان در شكوفايي هنر و معماري ايراني اسلامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - کد همایش: 61950-01210
چکیده    این پژوهش با هدف یافتن جایگاه ساختاری و مضمونی پیکره های انسانی در نگاره های کمال الدین بهزاد سعی در مطالعه ی موقعیت اجتماعی ،معنوی ،علمی انسان در این نگاره ها دارد و در صدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه انسان در آثار بهزاد از پیش تعیین شده است یا کاملا اتفاقیست ؟که نگارنده برای نیل به این هدف سه نگاره را مورد بررسی قرار داده است. روش در این بررسی توصیفی تحلیلیست و یافته های پژوهش به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است و رویکرد در این پژوهش فرمالیسم بوده است و پیکره ها ی این نگاره ها با توجه به موقعیت اجتماعی ،معنوی و همچنین پوشش، از نظر ساختاری آنالیز تصویری شده اند . نتایج حاصله نشان می دهد که جایگاه انسان در آثار کمال الدین بهزاد از پیش تعیین شده و هدفمند است. یعنی برای هر پیکره شان و جایگاه خاصی در نظر گرفته و با توجه به جایگاه معنوی و اجتماعی هر انسان ،او را به گونه ای در تصویر جای داده که اهمیت اجتماعی ،معنوی او مشخص تر شده است ارتباط تصویر پیکره ها با موضوع داستان بسیار نزدیک است و همچنین از نظر فرم قرار گیری بافرم پس زمینه بسیار هماهنگ و متحد هستند . علاوه بر این پیکره ها اکثرا با توجه به رنگ مورد استفاده در لباس ها ،و یا شغل خاص خود با ترکیبی مثلثی با هم در ارتباطند . این یافته می تواند برای دستیابی به تکنیکی مناسب در جهت خلق نگاره های معاصر موثر باشد و بر ساختار فرمی آن ها بسیار تاثیر گذار باشد .
کلیدواژه کمال الدین بهزاد ، پیکره های انسانی ،جایگاه ساختاری و مضمونی
آدرس دانشگاه هنر اصفهان, ایران, دانشگاه هنر اصفهان, دانشکده صنایع دستی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved