>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل اسطوره نگاری نقش پرندگان در هنر گلیم بافی  
   
نویسنده موسوی کرکوندی شهرزاد
منبع نقش خراسان در شكوفايي هنر و معماري ايراني اسلامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - کد همایش: 61950-01210
چکیده    انسان از بدوی ترین فعالیت های زیستی خود گرایش زیادی به ارتباط خیال و ذهنیت با واقعیت های پیرامون خود داشته است و از آنجا که بخش اعظمی از زندگی اش برای حفظ بقا در رابطه با طبیعت از جمله حیوانات محیط زیستی اش بوده، حیوانات و گیاهان بخش اعظمی از ذهنیت او را تشکیل داده اند که او در راستای واقعیات زندگی و باورهای ذهنی و خیالی اش پلی میان این دو را در بسترهایی گوناگون ایجاد کرد، که بخش اعظمی از این بسترها امروزه در دسته بندی های متنوع هنر و ادبیات ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو مقاله ی پیش رو کوشیده است تا ذهنیت و باورهای موجود در گلیم های خراسان از پرنده ها و مرغان افسانه ای و اساطیری ایران و نقش اندازی این پرندگان بر روی گلیم ها را مورد بررسی و مطاله قرار دهد.
کلیدواژه اسطوره، باور، گلیم ، نقش پرندگان
آدرس دانشگاه الزهرا(س) تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved