>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مهمترین ابزارهای آفرینش شعر در فضای خانه پردلی بیرجند  
   
نویسنده بخشی فاطمه ,مهدویپوربابکی حسین
منبع نقش خراسان در شكوفايي هنر و معماري ايراني اسلامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - کد همایش: 61950-01210
چکیده    تاکنون اشعار زیادی سروده شده اند؛ اما تعداد محدودی از آنها در خاطر همگان ماندگار شده‌اند. شاعرانی که این توانایی را داشتند، که تخیل خود را به نظم درآورند و شعور خواننده را هدف قرار دهند، موفق شدند که اشعارشان را برای همیشه در زمان جاری سازند. همانطور که کلمه می‌تواند ارتقا پیدا کند و به هویت حقیقی از شعر دست یابد، دست‌ساخته های بشر در حوزه معماری نیز می‌تواند به هویتی متعالی برسد و اثر معماری، تبدیل به فضایی شود که کیفیتی شاعرانه در آن جاری است و شامل رازهای شاعرانه‌ای باشد که می‌بایست توسط انسان درک شوند. این ویژگی مشترک میان معماری و شعر باعث شد تا این سوال در ذهن به وجود بیاید که چگونه معماری به شعر نزدیک می‌شود؟ و نزدیک شدن به معماری شاعرانه مورد جستجو قرار گیرد. معماری شاعرانه به عنوان محصول تعامل معماری و شعر بحساب می‌آید. به این منظور به روش‌تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی، به تحلیل برخی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین ابزارهای مهم آفرینش شعر مانند استعاره، ایهام ،پارادوکس و تشخیص پرداخته و در ادامه به بررسی چگونگی استفاده از آن‌ها در خانه‌ی پردلی در بیرجند پرداخته شده است.
کلیدواژه ابزارهای آفرینش، شاعرانگی، معماری شاعرانه، خانه پردلی، بیرجند
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved