>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه خوانی؛ اُپرای ایرانی(مطالعه موردی شبیه خوانی معاصر در جنوب خراسان)  
   
نویسنده مهدوی احسان ,تقوی مهسا
منبع نقش خراسان در شكوفايي هنر و معماري ايراني اسلامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - کد همایش: 61950-01210
چکیده    شبیه خوانی یا تعزیه تئاتری است که دیالو گ های آن به صورت شعر بیان می شوند. شبیه خوانی در واقع شبیه سازی رویدادی تاریخی است که واقعه عاشورا یکی از موضوعات اصلی آن است. رویارویی خیر و شر، وقایع جنگ و دلاوری های انسان های بزرگ (چه به لحاظ رزمی و چه تراژیک) همیشه موضوع اصلی شبیه خوانی در سراسر دنیا بوده است. نمونه مشابه تئاتر تعزیه در اروپا با نام «اپرا» اجرا می شود اما به این معنی نیست که این هنر به عاریت گرفته شده چرا که سابقه تاریخی تعزیه به سال ها پیش از اسلام برمی گردد. در این پژوهش سعی شده تاریخچه کوتاهی از اشکال تعزیه و رویه تبدیل این مراسم به شبیه خوانی مورد مطالعه قرار گیرد و تاثیر ساخت «تکیه دولت» در رونق شبیه خوانی و خصوصیات اجرایی این نمایش بررسی شود. در نهایت ادامه این روند تا زمان معاصر، در جنوب خراسان (گناباد) مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه شبیه خوانی، تعزیه، نمایش، اپرا، تکیه دولت
آدرس موسّسه آموزش عالی فردوس, ایران, موسّسه آموزش عالی فردوس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved