>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخص های معماری پایدار در مدارس تاریخی استرآباد نمونه موردی: مدرسه عمادیه  
   
نویسنده اکبرنژاد سمیرا ,فرخ زاد محمد
منبع نقش خراسان در شكوفايي هنر و معماري ايراني اسلامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - کد همایش: 61950-01210
چکیده    مدرسه یکی از فضاهایی است که میتوان با استفاده از توجه به معماری پایدار ، مصرف انرژی را در آن کنترل کرده و باعث کاهش اثرات زیست محیطی شد. در واقع مدرسه پایدار میتواند باعث صرفه جویی انرژی شود . از معیارهای شاخص معماری پایدار میتوان به توجه به آب، مصالح، انرژی و اقلیم اشاره کرد که مدرسه عمادیه استرآباد به آن توجه شده است . این مدرسه از بناهای تاریخی شهر استرآباد یا گرگان کنونی است که در آن به اصول معماری پایدار توجه شده است. در این مقاله به بررسی این شاخص ها در مدرسه عمادیه پرداختیم و از روش تحلیلی توصیفی و با مرور منابع کتابخانه ای استفاده کردیم . با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شد که از شاخص های پایداری در مدرسه عمادیه به حوض موجود در حیاط مدرسه میتوان اشاره کرد. در مدرسه عمادیه برای توجه به پایداری به مصالح بومی شامل: آجر، چوب، شیشه و ملات میتوان اشاره کرد. همچنین با استفاده از سفال به عنوان مصالح بومی و چوب به اقلیم توجه شده است که یکی از آیتم های پایداری به حساب می آید. در این مدرسه با استفاده از چوب و سفال در سقف ، ضخامت زیاد جرزها ، سقف پیش آمده ، پلان کشیده ، استفاده از پنجره های متعدد و قرارگیری ساختمان بر روی سکو باعث ذخیره انرژی شده است.
کلیدواژه معماری پایدار، مدارس ، بناهای تاریخی، مدرسه عمادیه
آدرس موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی, ایران, دانشگاه گلستان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved