>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل راه‌اندازی مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته در گروه‌های بزرگ صنعتی  
   
نویسنده مرندی سعید ,حقی فام محمودرضا ,خامنه امیرحسین ,حق بین اشکان ,غروی مجتبی
منبع در مسير رشد اقتصادي دانش بنيان - 1400 - دوره : 15 - در مسیر رشد اقتصادی دانش بنیان - کد همایش: 00211-30711 - صفحه:0 -0
چکیده    یکی از روش‌های رشد و ارتقاء گروه‌های بزرگ صنعتی در کشور در حوزه پژوهش و توسعه فناوری، مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از شرکت‌های موفق بین‌المللی در حوزه کسب و کار مربوطه است. ضرورت راه‌اندازی مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته در گروه‌های صنعتی چندبخشی با هدف توسعه مزیت رقابتی پایدار گروه با همکاری بخش‌های کسب و کار و شرکت‌های زیرمجموعه، در کشورهای توسعه‌یافته مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله ضمن مرور ادبیات و الگوبرداری از شرکت‌های پیشرو بین‌المللی، مدلی به منظور طراحی ابعاد و مختصات راه‌اندازی این مرکز تدوین و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و طبق روش دلفی دو مرحله‌ای از خبرگان مرتبط با موضوع نظرسنجی به عمل آمده است. گزینه‌ها و مصداق‌های طرح‌شده برای سوالات پرسش‌نامه از مطالعه موردی و الگوبرداری از تجربیات راه‌اندازی تکنوسنتر مرکزی توسط شرکت‌های پیشرو (زیمنس، جنرال الکتریک) در کنار شرکت‌های دنباله‌رو هوشمند (آنسالدو، باهارات) و بعضاً شرکت‌های داخلی استخراج شده و استفاده از آن‌ها در این نظرسنجی به معنای الگوبرداری صرف از شرکت‌های پیشرو بدون توجه به مقیاس شرکت‌های داخلی از لحاظ منابع و میزان سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های داخلی نیست. لذا با توجه به این ملاحظات و همچنین ضرورت توسعه ماموریت‌ها و کارکردهای پژوهش و فناوری طبق کلان‌روندهای جهانی و تحولات اساسی در زیست‌بوم فناوری و نوآوری و فضای رقابتی کسب و کار در کشور، اولویت گزینه‌ها تعیین و موارد پیشنهادی در راستای رسیدن به یک مدل بومی و کم‌هزینه داخلی ارائه شده است.
کلیدواژه مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته، تکنوسنتر مرکزی، شرکت‌های چندبخشی، مدل بومی، توسعه فناوری
آدرس
پست الکترونیکی gharavi_m@mapnagroup.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved