>
Fa   |   Ar   |   En
   روندها و ضد روندهای امنیت ملی عربستان سعودی در افق 2030 و تاثیر آن بر محیط منطقه ای  
   
DOR 20.1001.2.0021052947.1400.1.1.19.2
نویسنده محسنی سجاد
منبع همايش ملي خليج فارس و سواحل مكران در آستانه قرن 15 خورشيدي: امنيت و توسعه پايدار - 1400 - دوره : 1 - همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار - کد همایش: 00210-52947
چکیده    عربستان سعودی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای از حیث موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی از جایگاه مهمی در سیاست خارجی بسیاری از کشورهای منطقه برخوردار است. این کشور از 2015 و با روی کار آمدن دولت جدید تلاش کرد تا رویکرد خود را در حوزه سیاست داخلی و خارجی تغییر دهد. چنین تصمیمی هم تحت تاثیر تحولات 2011 جهان عرب و رقابت‌های منطقه‌ای و هم تحت تاثیر بلندپروازی‌های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اتخاذ شد. باوجوداین روندهای جاری در این کشور به خصوص در حوزه داخلی به سمت و سویی می رود که حتی با فرض گذار مسالمت آمیز اقتصادی، امنیت ملی عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ موضوعی که منجر به طرح این پرسش ها می‌شود که عربستان سعودی در چشم‌انداز 2030 با چه تهدیداتی در حوزه امنیت ملی روبرو است؟ آیا این تهدیدات منجر به تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه خواهد شد؟ می‌توان در پاسخ گفت که آنچه تهدیدات را برجسته‌تر می‌کند مشکلات ریشه‌داری است که در ذات حکمرانی سیستم سیاسی سعودی و در بافت اجتماعی این کشور وجود دارد که طیفی از جنبش های نوظهور تا توقعات فزاینده مهاجران خارجی و حجیم شدن طبقه متوسط را در بر می گیرد. با توجه به این مقدمه پژوهش حاضر به دنبال آن است تا روندهای بحران‌ساز امنیت ملی عربستان سعودی را در چشم‌انداز 2030 بررسی کند، روندهایی که در صورت تداوم می‌تواند تغییراتی را در ژئوپلیتیک منطقه باعث شوند؛ اگرچه در این مسیر همواره شگفتی-سازهایی نیز رخ خواهد داد که مسیر روندها را تغییر خواهد داد.
کلیدواژه عربستان سعودی ,امنیت ملی ,روندهای بحران ساز ,گسست اجتماعی ,چشم‌انداز 2030
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved