>
Fa   |   Ar   |   En
   مبارازت سیاسی روحانیت در خلیج فارس:بررسی مبارزات سیاسی آیت الله سید عبدالله بلادی  
   
DOR 20.1001.2.0021052947.1400.1.1.5.8
نویسنده جمیری محمد
منبع همايش ملي خليج فارس و سواحل مكران در آستانه قرن 15 خورشيدي: امنيت و توسعه پايدار - 1400 - دوره : 1 - همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار - کد همایش: 00210-52947
چکیده    خلیج فارس، علی رغم جایگاه ژئوپلتیک، اقتصادی و امنیتی خود، همواره محل نزاع قدرت های فرامنطقه ای با نیروها و عوامل محلی بوده است. در گیر و دار این نبردها که به خصوص در سمت شمال این دریا رخ داده، نابرابری در عده و عُده مشهود بوده است. با این حال شماری از مجاهدان و روحانیون اهل مبارزه، راه تسلط بر نیروهای استعمارگر را ناهموار ساخته اند. در این بین، سید عبدالله بلادی یکی از روحانیونی بوده که به رغم دارا بودن توان علمی بالا، اما پرچم مبارزه با انگلیسی های را در منطقه جنوب ایران چه در بوشهر و چه در فارس هیچ گاه بر زمین نگذاشت و سواحل بوشهر را در مقطعی برای اشغالگران انگلیسی ناخوشایند ساخت. علاوه بر این بلادی سیاستمدار توانمندی بود که حاشیه شمالی خلیج فارس را به محلی برای فعالیت های سیاسی داخلی خود در مناسبات مختلف مبدل کرده بود. نوشتار حاضر، تلاشی است در راستای تببین بخشی از وجوه سیاست پردازی سید عبدالله بلادی بهبهانی که با شیوه توصیفی _ تحلیلی و با روش کتاب خانه ای _ اسنادی فراهم آمده است
کلیدواژه سید عبدالله بلادی ,بوشهر ,انگلیس ,قاجار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved