>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه محیط امنیتی در مولفه های قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران  
   
DOR 20.1001.2.0021052947.1400.1.1.3.6
نویسنده بخشنده علی
منبع همايش ملي خليج فارس و سواحل مكران در آستانه قرن 15 خورشيدي: امنيت و توسعه پايدار - 1400 - دوره : 1 - همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار - کد همایش: 00210-52947
چکیده    وجود منابع حیاتی و اقتصادی کلان جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، به سهولت می‌توان دریافت که چه قدرت های مجهزی در حال و آینده منافع حیاتی کشورمان را در دریا تهدید می‌کنند .لذا به لحاظ حفظ منافع و دفاع از آبها و مرزهای دریایی کشور، داشتن یک نیروی دریایی مقتدر ضروری می‌باشد.درک محیط امنیتی در چارچوب قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه راهبردهای کلان ژئوپلیتیک بسیار حیاتی است، بر این مبنا سوال پژوهش حاضر این است که محیط امنیتی در مولفه قدرت دریایی جمهوری اسلامی چگونه می تواند تهدید آمیز باشد؟ با تکیه بر داده های پژوهش این فرض متصور است که محیط امنیتی بر ساختار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک دریایی جمهوری اسلامی می تواند تهدید آمیز جلوه کند. شیوه تحقیق این اثر تحلیلی- توصیفی است و کوشش می شود بر مبنا شواهد کمی و کیفی در تبیین پژوهش مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
کلیدواژه محیط امنیتی ,قدرت دریایی ,ایران ,ژئوپلیتیک
آدرس دانشگاه گیلان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved