>
Fa   |   Ar   |   En
   سیاست پسابرگزیتی انگلستان در قبال خلیج فارس و امنیت ملی ج.ا. ایران  
   
DOR 20.1001.2.0021052947.1400.1.1.29.2
نویسنده اختیاری امیری رضا ,صفری ابوالفضل
منبع همايش ملي خليج فارس و سواحل مكران در آستانه قرن 15 خورشيدي: امنيت و توسعه پايدار - 1400 - دوره : 1 - همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار - کد همایش: 00210-52947
چکیده    انگلستان به دلیل الزامات گوناگون فروملی و فراملی، در سال 2016 اعلام کردکه قصد دارد تا اتحادیه اروپا را ترک کند. در همین راستا هم در دسامبر سال 2020 به یک توافق جامع با اتحادیه اروپا جهت خروج از این نهاد دست یافت. اعلام خروج از اتحادیه یا به اصطلاح «برگزیت» از همان ابتدا سیاست خارجی انگلستان را درقبال مناطق گوناگون جهان تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مناطقی که از زمان اعلام برگزیت متاثر گردید، منطقه خلیج فارس بود. چرا که انگلستان بلحاظ تاریخی و سنتی مناسبات گسترده­ای با شیخ نشین­های عرب این منطقه دارد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی سیاست خارجی انگلستان در قبال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس اعلام برگزیت و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران می­باشد. بر همین اساس، سوال اصلی بدین گونه مطرح می­گردد که برگزیت و سیاست خارجی جدید انگلستان در قبال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چگونه امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار داده است؟ فرضیه پژوهش بر این انگاره مبتنی است که سیاست خارجی جدید انگلستان پس از اعلام برگزیت که مبتنی بر افزایش حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه خلیج فارس و توسعه روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بوده، توانسته نظم امنیتی و موازنه قدرت را در منطقه به ضرر ایران تغییر داده و نهایتا تهدیداتی را متوجه امنیت ملی این کشور نماید. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است و از چارچوب نظری موازنه قدرت برای تبیین موضوع پژوهش استفاده شده است.
کلیدواژه ج.ا. ایران ,امنیت ملی ,موازنه قدرت ,انگلیس ,برگزیت ,خلیج فارس
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved