>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش ظرفیت های ژئوپلیتیکی سواحل مکران در توسعه خطوط حمل و نقل دریایی و ریلی این منطقه  
   
DOR 20.1001.2.0021052947.1400.1.1.23.6
نویسنده یاری احسان ,ریحانی زینت
منبع همايش ملي خليج فارس و سواحل مكران در آستانه قرن 15 خورشيدي: امنيت و توسعه پايدار - 1400 - دوره : 1 - همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار - کد همایش: 00210-52947
چکیده    سواحل مکران به دلیل برخورداری از اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی منحصر به فرد خود، در دوران اخیر و در برنامه ششم توسعه کشور، مورد توجه جدی مسئولان کشور قرار گرفته است. این منطقه استراتژیک از چند بعد اهمیت دارد، از جمله: مجاورت این منطقه با آبراه مهم، استراتژیک و بین المللی تنگه هرمز، واقع شدن در مسیر دو کریدور مهم تجارت جهانی، و نیز دسترسی به آب های اقیانوسی و برخورداری از سایر ظرفیت های بالقوه ای که در صورت توجه جدی مسئولان ذی ربط به این ظرفیت ها، می توان گام های موثری در جهت محرومیت زدایی از منطقه جنوب شرق کشور و نیز ارتقاء اقتصادی آن منطقه و کشور برداشت.سواحل مکران از بعد ترانزیتی تنها بندر اقیانوسی کشور است، که امکان پهلوگیری، بارگیری و تردد کشتی های اقیانوس پیمای پهن پیکر در آن وجود دارد، که در صورت بهره گیری از این ظرفیت، صنعت حمل و نقل دریایی کشور متحول خواهد شد. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و صدد تبیین نقش ظرفیت های سواحل مکران در توسعه تجارت دریایی و خطوط ریلی در این منطقه است، و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که: ظرفیت های ژئوپلیتیکی سواحل مکران چه نقشی در توسعه حمل و نقل خطوط دریایی و ریلی در این منطقه دارد؟ و بهره گیری از این ظرفیت ها با چه موانع اساسی روبروست؟
کلیدواژه حمل و نقل دریایی ,حمل ونقل ریلی ,ژئوپلیتیک ,سواحل مکران ,ظرفیت ژئوپلیتیکی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved