>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل روایی نمایش نامه بازپرس وارد می‌شود بر اساس نظریات رولان بارت  
   
DOR 20.1001.2.9920129237.1400.2.1.37.9
نویسنده سربخش رضا ,سربخش رئوف
منبع همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال - کد همایش: 99201-29237
چکیده    رولان بارت یکی از معتبرترین نشانه شناسان ساختارگرا و پساساختارگرا است که در دوره‌های آخر تالیف خود با رویکردهای جدیدی، نظریه نقد تحلیلی خود را مطرح کرد و یکی از پایه گذاران اصلی نقد جدید شد. او با مطرح کردن مرگ مولف و تولد خواننده انقلابی را در ساختار جدید نقد ایجاد کرد و در حوزه نشانه شناسی نیز با پیروی از نظریات فردینان دو سوسور و کلود لوی استرواس ساختار جدیدی مبتنی بر دلالت ضمنی و رمزگان اسطوره‌ای ایجاد کرد. این پژوهش قصد دارد با بررسی آثار رولان بارت به مهم‌ترین اندیشه‌های او در حوزه نشانه شناسی و نقد پساساختارگرا بپردازد. برای همین منظور، نمایش نامه بازپرس وارد می‌شود، مشهور ترین نمایش نامه جی بی پریستلی از دیدگاه منتقدین، با دو رویکرد اسطوره شناختی و رمزگان پنچ گانه رولان بارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این دو رویکرد به منتقد اجازه می‌دهد آزادانه برداشتی از متن بر اساس مولفه‌های بارت انجام دهد. تقابل اصلی این نمایش تضاد جامعه بورژوازی در برابر جامعه پرولتاریا است؛ به گونه‌ای که نویسنده با شگردهای مختلف پرده از ظاهر زیبای یک خانواده اشرافی برمی دارد و به گناهکاری آنها در قتل یک کارگر معصوم می‌پردازد. در کنار این تقابل هرکدام از شخصیت‌ها دارای ارجاعات فرهنگی مختص به خودشان هستند که در طول نمایش دلالت‌های ضمنی خود را آشکار می‌کنند.
کلیدواژه رولان بارت ,اسطوره ,فنون بلاغی ,رمزگان پنچ گانه ,جی. بی. پریستلی
آدرس تهران, ادبیات نمایشی, ایران, تهران, ادبیات نمایشی, ایران
پست الکترونیکی rezasarbakhsh@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved