>
Fa   |   Ar   |   En
   تئاتر روایی در لرستان  
   
DOR 20.1001.2.9920129237.1400.2.1.40.2
نویسنده رضایی آرش
منبع همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال - کد همایش: 99201-29237
چکیده    در جامعه هنری تئاتر ایران به دلیل ترس از برخورد مخاطبین و عدم استقبال از نمایش خیلی کم به تئاتر روایی پرداخته شده است و یا در صورت پرداخت اصول اصلی این نوع نمایش به فراموشی سپرده شده و بصورتی که اقبال مخاطب را بیشتر جلب کند ساخته میشود.متاسفانه در استان ها به جز تهران این نوع نمایش و نمایش های اینچنینی با اقبال بسیار کمتری ساخته شده است مخصوصا در استان لرستان که تقریبا به جز یک نمایش به اسم سیاهرگ به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی باقی آثار در حوزه تئاتر روایی در این استان جایی نداشته و ساخته نشده اند.ما در این مقاله اصول اصلی تئاتر روایی را بررسی کرده و دلایل عدم ساخته شدن تئاتر هایی با سبک های جدید را مورد مطالعه قرار میدهیم. در این سبک از تئاتر دعوت مخاطب به رابطه عقلی بیشتر نیز حائز اهمیت است که در صدد برانگیختن قوه تفکر تماشاگر و آنچه که بر روی صحنه رخ میدهد میباشد بنایراین تئاتر روایی در خدمت اهداف انسانی به منظور تفکر در موضوعات اجتماعی و سیاسی است.در این روش سعی نویسنده، کارگردان و بازیگر روایت کردن درام بجای تجسم عینی آن برای مخاطب است. متاسفانه هنر نمایش در ایران هنوز به شکل سازمان یافته و یک شغل حرفه ای و مستفل در نیامده است و این ضعف عدم تامین مالی هنرمندان بخصوص در استان های محروم سبب شده است که گاها نویسندگان و کارگردانان به سمت اجرای نمایش های بدون ریسک و احساسی حال بصورت تراژدی و یا کمدی معمول سوق پیدا کنند.
کلیدواژه تئاتر روایی ,لرستان ,سیاهرگ ,مخاطب ,سبک.
آدرس خانه تئاتر, نمایش, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved