>
Fa   |   Ar   |   En
   سینمای مستند ایران و نشانه شناسی آب در فرهنگ عامه  
   
DOR 20.1001.2.9920129237.1400.2.1.8.0
نویسنده اخلاقی طیبه ,علوی طلب میترا
منبع همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال - کد همایش: 99201-29237
چکیده    در محدوده‌ی زمانی 1357 تا 1399 فیلم ‌های بسیاری در مورد آب، آبیاری، و روش‌ های تقسیم آب در ایران ساخته ‌شده‌اند. در مقاله حاضر ما فیلم ‌های مستندی را که به فرهنگ و آئین‌ های مرتبط با آب پرداخته ‌اند، مورد بررسی قرار داده‌ایم. این امر با تکیه بر روش نشانه ‌شناسی و مفاهیم مندرج در نشانه ‌شناسی سینما صورت گرفته است. از این‌ رو با توجه به شش نظام‌ نشانه ‌های سینمایی به صورتی تحلیلی-توصیفی، به پنج فیلم «سرود دشت نیمور»، «عروس آب»، «ترانه باران»، «تالم» و «نگاهی به آسمان» پرداخته‌ایم. نتیجه نشان می‌دهد که دو رویکرد عمده از سوی مستند سازان در برخورد با مسئله‌ی آب وجود دارد. رویکردی که از نظام ‌های نشانه‌ای سینما و رمزگان زیبایی‌ شناسانه و فنی آن در جهت ارائه‌ی آئین به مثابه الگویی اجتماعی-فرهنگی برای حل مسائل مرتبط با تقسیم آب بهره می‌جوید و رویکرد دیگری که از این نظام‌ ها صرفا در جهت بازنمایی زیبایی‌ شناسانه آئین، به نحوی که احساسات مخاطب را متاثر سازد استفاده می‌کند.
کلیدواژه آب، فرهنگ ,نشانه شناسی ,سینمای مستند
آدرس آزاداسلامی, نمایش, ایران, آزاداسلامی, نمایش, ایران
پست الکترونیکی mitra.alavitalab@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved