>
Fa   |   Ar   |   En
   مهدویت در سینمای دفاع مقدس  
   
DOR 20.1001.2.9920129237.1400.2.1.7.9
نویسنده معین الدینی محمد ,اخلاقی دزفولی سیده مرجان
منبع همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال - کد همایش: 99201-29237
چکیده    در چهار دوره اول سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یعنی، دوره دفاع مقدس، دوره سازندگی، دوره اصلاحات، و دوره پسااصلاحات، ژانر دفاع مقدس، آثار متفاوتی را به مخاطب خود عرضه نموده است که این تفاوت به طور ویژه در این مطالعه، مختص می شود به انعکاس فضای سیاسی اجتماعی جامعه ایران، بر آثار مورد پژوهش قرار گرفته. محقق در این اثر، سعی دارد ضمن مطالعه آثار دفاع مقدس در چهار دوره ی مطرح شده، به دنبال نشانه هایی از مفهوم «مهدویت» و «آخرالزمان» باشد. و همه ی موضوعاتی که به این دو مفهوم مرتبط هستند را در آثار دفاع مقدس هر چهار دوره ی اول جمهوری اسلامی ایران، مورد جستجو و مطالعه قرار داده است. پژوهش حاضر با شیوه تحلیل گفتمان انتقادی (cda) انجام شده است و پس از گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، در نهایت آنچه که در پایان این جستجو به نظر می رسد، این است که فضای حاکم بر جامعه ایران در چهار دوره اول جمهوری اسلامی ایران، ضمن این که بر روند «قصه» و «روایت» آثار دفاع مقدس اثر مستقیم گذاشته است، با همین تاثیرپذیری به انعکاس یا اختفای مفاهیم «مهدویت» و «آخرالزمان» پرداخته اند. در واقع، سیستم سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه، با همسو نشان دادن «دفاع مقدس» و مفاهیم «مهدوی» با خط مشیء سیاسی اجتماعی خود، سعی داشته است تا اهداف خود را در نگاه مخاطب آثار مطرح شده، موجه نشان دهد.
کلیدواژه سینمای دینی ,سینمای مهدوی ,مهدویت ,تحلیل گفتمان ,سینمای دفاع مقدس
آدرس سوره, هنر, پژوهش هنر, ایران, سوره, هنر, پژوهش هنر, ایران
پست الکترونیکی m.moeinadini@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved