>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی و تحلیل ساختاری اثر نمایشی مرگ یزدگرد بر اساس نظریه‌ی باختین  
   
DOR 20.1001.2.9920129237.1400.2.1.27.9
نویسنده عبدالرحیم زهره
منبع همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال - کد همایش: 99201-29237
چکیده    نظریه چند صدایی باختین در نوع خود نگرشی نو برای متون ادبی فراهم کرد و مورد توجه اندیشه ورزان و منتقدان قرار گرفت. چند صدایی با امکانات فرا زبانی و با رویکردی نو، باز اندیشی را به مخاطب جدید ارمغان داد تا پویایی و حرکت را در متن و میل به کشف را در مخاطب تقویت کند. این پژوهش بر اساس تحلیل محتوا و منطق مکالمه ی باختین سعی دارد تا نظریه ی چند صدایی را علاوه بر متن داستانی در متن نمایشی نیز واکاوای کند. نمایشنامه ی مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی با بهره از روایت تاریخی، کثرت روایت ها و جریان سیال ذهن متنی چند صدایی است که تلاش می شود علاوه بر یافتن مولفه های مذکور، تاثیر مخاطب را بر چند صدایی بودن این متن نشان دهد.
کلیدواژه چند صدایی ,گفتگومندی ,باختین ,مرگ یزدگرد ,بیضایی ,خوانش مخاطب
آدرس دانشگاه تهران, هنرهای زیبا, ادبیات نمایشی, ایران
پست الکترونیکی z.abdolrahim@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved