>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عصر دیجیتال بر طراحی مد معاصر  
   
DOR 20.1001.2.9920129237.1400.2.1.21.3
نویسنده محمدزاده ریحانه
منبع همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال - کد همایش: 99201-29237
چکیده    ما در عصر رشد بی سابقه ی نوآوری های دیجیتالی زندگی می کنیم و جایگاه رسانه های دیجیتال در جامعه معاصر و زندگی روزانه مان هرروز بیش از پیش تثبیت میشود (وندز،15:1394). هنرمندان معاصر از این نوآوری های دیجیتال ماننداینترنت به منزله ی رسانه هنری جدید استفاده می کنند و ابزارها و تکنیک های دیجیتال را همچون بخشی از فرآیند تولید اثر به کار می گیرند .رایانه به هنرمندان این امکان را می دهد تا نسل جدیدی از آثار هنری را بیافرینند.:مجسمه های شکل گرفته در فضای سه بعدی و نه روی سنگ یا فلز ،چیدمان های تعاملی که در برگیرنده‌ی مشارکت اینترنتی از سراسر جهان است و دنیاهای مجازی که در آن گونه هایی از حیات مصنوعی شکل می گیرد (همان) . در جریان استفاده از فناوری های دیجیتال و تکنولوژی ،طراحان لباس معاصر آثار و مجموعه های نوآورانه‌ی بسیاری را رقم زدند. .لباس های رایانه ایی ،روش های جدید چاپ سه بعدی،پارچه های پویا و هوشمند و طراحی لباس دیجیتال و مجازی و تجربه ی پوشیدن انها توسط کاربران فضای مجازی (به ویژه در دوران همه گیری کرونا)همه و همه از تلفیق علم و فناوری با جهان مد شکل گرفته و آثار متفاوتی را بر این صنعت و جهان پیرامون اش گذاشته‌اند (ibid).
کلیدواژه دیجیتال ,مد معاصر ,طراحی لباس
آدرس آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات, هنرومعماری, پژوهش هنر, ایران
پست الکترونیکی mohamadzadereyhan@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved