>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تجربی انتقال حرارت اثر سطوح ثانویه روی جریان جت برخوردی به سطح  
   
DOR 20.1001.2.9718111801.1397.1.1.18.9
نویسنده رجبی زرگرآبادی مهران ,یوسفی لفورکی بابک
منبع كنفرانس ملي انجمن پيشرانش هوافضاي ايران - 1397 - دوره : 4 - چهارمین کنفرانس ملی انجمن پیشرانس هوافضای ایران - کد همایش: 97181-11801 - صفحه:1 -6
چکیده    در این مقاله تحلیل تجربی انتقال حرارت آشفته در یک جت برخوردی نوسانی مربعی به سطح صاف دارای پین-فین انجام شده است. یکی از راه‌های مرسوم افزایش نرخ خنک کاری استفاده از سطوح ثانویه مانند سطوح توسعه یافته (گسترده) و فرورفته در تبادل انرژی با سیال می‌باشد. در این مقاله از پین –فین ها به عنوان سطوح ثانویه مورد استفاده قرار گرفت. پین – فین ها یکی از پرکاربردترین فن‌آوری‌های خنک‌کننده در لبه پیشانی پره های توربین گاز می باشند. برای ایجاد شار حرارتی ثابت روی سطح تخت از گرمکن سیلیکونی انعطاف پذیر با توان ثابت 2000 وات بر متر مربع استفاده شده است. در شرایط پایا، دمای نقاط مختلف صفحه توسط دوربین مادون قرمز اندازه گیری و ثبت شده است. در تحقیق حاضر بررسی انتقال حرارت جت برخوردی به سطح در فاصله های نسبی برخورد مختلف انجام شده است. همچنین تاثیر فرکانس جریان بر توزیع عدد ناسلت روی سطح مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر تجربی توزیع عدد ناسلت نشان داد که استفاده از جت نوسانی در مقایسه با جت پایا، باعث افزایش میانگین انتقال حرارت از سطح می‌شود. همچنین با کاهش فاصله جت برخوردی به صفحه عدد ناسلت به ویژه در ناحیه سکون و جت دیواره افزایش می‌یابد.
کلیدواژه جت برخوردکننده به دیواره ,فرکانس جریان ,نسبت ارتفاع کانال به عرض جت ,نقطه سکون ,عدد ناسلت ,، پین-فین
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده مکانیک, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده مکانیک, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved