>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان‌سنجی و ارائه مدل جهت استفاده از لوله موج ضربه‌ای در مطالعه تجربی پدیده‌های احتراقی  
   
DOR 20.1001.2.9718111801.1397.1.1.8.9
نویسنده بهمن جهرمی ایمان ,قربانیان کاوه
منبع كنفرانس ملي انجمن پيشرانش هوافضاي ايران - 1397 - دوره : 4 - چهارمین کنفرانس ملی انجمن پیشرانس هوافضای ایران - کد همایش: 97181-11801 - صفحه:1 -8
چکیده    لوله موج ضربه‌ای انعکاسی، یکی از پرکاربردترین و مناسبترین ابزارها جهت بررسی تجربی سینتیک شیمیایی فرآیندهای احتراقی در مراکز بزرگ تحقیقاتی دنیا می‌باشد. با استفاده از لوله موج ضربه‌ای، ثابت زمانی تاخیر احتراق انواع سوخت و همچنین محصولات ناشی از فرآیندهای احتراقی (به کمک طیف‌سنجی لیزری و یا کروماتوگرافی گازی) قابل بررسی و تحلیل می‌باشند. جهت استفاده از تونل موج ضربه‌ای در مطالعات مربوط به پدیده‌های احتراق، نیاز است که زمان آزمایش حداقل 10 میلی ثانیه در دسترس بوده و دما و فشار ترکیبات مورد بررسی در دما و فشار مشخص قرار گیرد. تامین زمان آزمایش مورد نظر توسط لوله موج ضربه‌ای، نیاز به طراحی لوله برای کارکرد در شرایط طراحی دارد. در این مقاله در ابتدا اصول کارکرد لوله موج ضربه‌ای انعکاسی با کارکرد در شرایط طراحی توضیح داده شده و سپس روند طراحی مختصراً برای تامین گاز با دمای سکون 950 کلوین بررسی شده و نتایج تجربی حاصل از لوله موج ضربه‌ای ساخته شده با زمان آزمایش مورد نظر ارائه می‌شود.
کلیدواژه لوله موج ضربه‌ای انعکاسی ,سینتیک شیمیایی احتراق ,طیف سنجی لیزری ,کروماتوگرافی گازی ,ثابت زمانی احتراق
آدرس پژوهشگاه هوافضا, ایران, دانشگاه شریف, دانشکده مهندسی هوافضا, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved