>
Fa   |   Ar   |   En
   نگرشی بر روش شناسی ابن هیثم  
   
DOR 20.1001.2.9819010106.1398.2.1.5.4
نویسنده علیزاده بیرجندی زهرا ,پورسلطانی سمیه
منبع همايش ملي ابن هيثم و نور - 1398 - دوره : 2 - دومین همایش ابن هیثم و نور - کد همایش: 98190-10106
چکیده    ابن هیثم یکی از دانشمندان پرآوازه ی سده ی پنجم هجری قمری در دنیای اسلام است که به دلیل تبحر در رشته های مختلف علمی می توان او را شخصیتی دایره المعارفی دانست. وی علاوه بر فیزیک، ریاضی، نجوم، طب در حوزه ی فلسفه و موسیقی نیز صاحب رای و نظر به شمار می آید. آثار و شخصیت این دانشمند کثیرالتالیف خاورشناسان و دانشمندان اروپایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بخش عظیمی از این تاثیرگذاری به روش و متدلوژی ای که ابن هیثم در آثار خود آن را به کار گرفته ، اختصاص دارد. مقاله ی حاضر ضمن تاکید بر روش شناسی ابن هیثم حیات علمی او را نیز موردتحلیل و ارزیابی قرار داده است. دستاوردهای این پژوهش از پیشگامی ابن هیثم در کاربست روش تجربی و بهره گیری از رویکرد میان رشته ای در عرصه ی مطالعات علمی حکایت می کند.
کلیدواژه ابن هیثم ,روش شناسی ابن هیثم ,روش تجربی ,رویکرد میان رشته ای
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved