>
Fa   |   Ar   |   En
   مدهای شبه نرمال اختلالات میدان اسکالری با جفت شدگی غیر کمینه  
   
DOR 20.1001.2.9819097974.1398.4.1.46.1
نویسنده مهدویان یکتا داود ,کریم آبادی مجید ,علوی علی اصغر
منبع كنفرانس فيزيك رياضي ايران - 1398 - دوره : 4 - چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران - کد همایش: 98190-97974 - صفحه:0 -0
چکیده    مدهای شبه نرمال شواهد نیرومندی برای بحث درباره امکان وجود سیاهچاله ها و چگونگی تحول آنها به شمار می روند و به طور مرسوم برای پس زمینه هایی که جواب های نظریه نسبیت عام اینشتین می باشند، مطالعه و بررسی شده اند. اخیراً توجه زیادی به سیاهچاله های منظم شده است که از افزودن یک کنش الکترومغناطیسی غیر خطی به کنش اینشتین-هیلبرت بدست می آید تا مسئله تکینگی که در مرکز سیاهچاله ها وجود دارد را برطرف کنند. در این مقاله می خواهیم پایداری سیاهچاله های منظم باردین را از طریق محاسبه طیف بسامدهای مربوط به مدهای شبه نرمال برای افت وخیزهای یک میدان اسکالری، که به طور غیر کمینه با تانسور انحنای ریچی پس زمینه سیاهچاله جفت شده است، مورد مطالعه قرار دهیم. برای این منظور از رهیافت wkb در مرتبه های بالاتر، که برای اولین بار توسط شوتز و ویل پیشنهاد شده است، برای محاسبه مدهای شبه نرمال استفاده می کنیم.
کلیدواژه سیاهچاله منظم باردین- مدهای شبه نرمال- رهیافت Wkb ,10
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری. Hakim Sabzevari University, دانشگاه حکیم سبزواری. Hakim Sabzevari University, دانشگاه حکیم سبزواری. Hakim Sabzevari University
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved