>
Fa   |   Ar   |   En
   محاسبه نرخ رسوب‌گذاری در دهانه خلیج گرگان  
   
نویسنده عزیزپور جعفر ,حمزه‌پور علی ,رهنما رضا
منبع علوم و فنون آبخاكي - 1399 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:14 -22
چکیده    تبادل آب ما بین دریای خزر و خلیج گرگان و به تبع آن نرخ رسوب‌گذاری در این محدوده از اهمیت فوق‌العاده‌ای در مسائل مهندسی سواحل برخوردار است. در این پژوهش به بررسی نرخ رسوب‌گذاری در دهانه خلیج گرگان و با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی پرداخته شد. در سال‌های اخیر، تراز آب دریای خزر پایین آمده و این مساله سبب افزایش ترسیب در خلیج گرگان و دهانه ورودی آن شده است. هم‌چنین کاهش تراز آب دریا سبب شده که تبادل آب بین خلیج گرگان و دریای خزر با سرعت کم‌تری انجام شود. در این مطالعه اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان و هم‌چنین نرخ رسوب‌گذاری با استفاده از نصب دستگاه‌های جریان‌سنج rcm9 در 5 ایستگاه و تله‌های رسوب‌گیر در 4 ایستگاه انجام شد. نتایج اندازه‌گیری‌های میدانی نشان داد که حداکثر سرعت جریان در محدوده اندازه‌گیری کم‌تر از 15 سانتی‌متر بر ثانیه و به‌طور متوسط در حدود 2.75 سانتی‌متر بر ثانیه بوده است. این سرعت پایین سبب نشست بیش‌تر رسوبات معلق در محدوده مورد مطالعه شده است. نتایج حاصل از محاسبه نرخ رسوب‌گذاری با استفاده از تله‌های رسوب‌گیر نشان داد که متوسط نرخ رسوب‌گذاری در محدوده مورد مطالعه در حدود 1.43 سانتی‌متر بر سال است. با کاهش تراز آب دریای خزر و هم‌چنین این مقادیر نرخ رسوب‌گذاری در سال‌های پیش‌رو تبادل آب دریای خزر و خلیج گرگان به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و احتمال محدودتر شدن محدوده تبادل آب بین دریای خزر و خلیج گرگان خواهد شد.
کلیدواژه تله رسوب‌گیر، جریان آب، جریان‌سنج، خلیج گرگان، نرخ رسوب‌گذاری
آدرس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, پژوهشکده علوم دریایی, ایران, پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, پژوهشکده علوم دریایی, ایران, پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, پژوهشکده علوم دریایی, ایران
پست الکترونیکی reza.rah@inio.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved