>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر انواع فناوری های نوین در تولید نانوامولسیون زعفران ایرانی  
   
DOR 20.1001.2.9920016766.1399.5.1.15.7
نویسنده اهری حامد ,Ahari Hamed ,Anvar ُSeyed Amir Ali ,انوار سید امیرعلی ,اله یاری بیک سارا ,Allahyaribeik Sara ,رحیمیان مهدی ,Rahimian Mehdi ,مرادی سیما ,Moradi Sima ,Sahraei Fereshte ,صحرائی فرشته
منبع كنفرانس ملي توسعه فناوري نانو - 1399 - دوره : 5 - پنجمین کنفرانس ملی توسعه فناوری نانو - کد همایش: 99200-16766
چکیده    ایران بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان است، این ادویه که حاصل ازکلاله و خامه های خشک شده گیاه کروکوس ساتیووس ( crocus sativus l ) می باشد کاربردهای بسیاری در صنعت غذا، پزشکی و نیز داروسازی می باشد. تحقیقات صورت گرفته حاکی از تغییرات ترکیبات مربوط به طعم و رنگ زعفران که مربوط به کروسین، پیکروکروسین و سافرانال است، در طول مدت نگهداری می باشد. نتیجه مطالعات در سال های اخیر درخصوص نگهداری عصاره زعفران و تولید نانوامولسیون به منظور کنترل رهایش ترکیبات فراسودمند که توسط درون پوشانی کردن ترکیبات فراسودمند بوده است شامل دو دسته، روش های انرژی بالا و انرژی پایین تقسیم بندی می شود که روش های با انرژی پایین، به دلیل استفاده از تجهیزات و انرژی کمتر از روش تولید با انرژی بالا کاراتر می باشد و به منظور بررسی هرکدام از روش ها می توان به بررسی تاثیر آنها بر ترکیباتی همچون کروسین، پیکروکروسین و سافرانال پرداخت.
کلیدواژه زعفران ,کروسین ,پیکروکروسین ,سافرانال ,نانوامولسیون
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران, ایران, بخش خصوصی, ایران, بخش خصوصی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی fereshte.sahraeii@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved