>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد نانوفناوری در کشاورزی  
   
DOR 20.1001.2.9920016766.1399.5.1.65.7
نویسنده حیدریان علیرضا ,Heydaryan Alireza ,دانشجو سمیه ,Daneshjoo Somayeh
منبع كنفرانس ملي توسعه فناوري نانو - 1399 - دوره : 5 - پنجمین کنفرانس ملی توسعه فناوری نانو - کد همایش: 99200-16766
چکیده    کشاورزی باعث تامین غذا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای انسانها میشود. از آنجایی که جمعیت جهان در حال افزایش می باشد، استفاده از فناوری های پیشرفته مانند نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی در علوم کشاورزی ضروری است. نانوتکنولوژی به عنوان مواد، سیستم ها یا فرآیندهایی که در مقیاس 100 نانومتر یا کمتر عمل می کنند تعریف شده است. این فناوری در همه مراحل تولید، فراوری، ذخیره سازی، بسته بندی و انتقال محصولات استفاده شده و باعث ایجاد تحول در کشاورزی و صنعت غذا با ابداع روشهای کشاورزی دقیق، افزایش توانایی گیاهان در جذب مواد غذایی، استفاده از نهاده ها به صورت هدفمند و با کارایی بیشتر، ردیابی و کنترل بیماریها و تحمل شرایط محیطی سخت خواهد شد. اثرات مثبت نانو مواد بر مورفولوژی گیاهان عبارتند از افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، افزایش طول ریشه و ساقه و نسبت آنها به یکدیگر و بیوماس رویشی همراه با ارتقا پارامترهای فیزیولوژیکی مانند افزایش فعالیت فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن در گیاهان. اما استفاده از نانو فناوری بر سلامتی انسان و محیط زیست میتواند دارای خطراتی مانند ایجاد سمیت به وسیله رادیکال های آزاد باشد و منجر به پراکسیداسیون چربی و آسیب به ماده ژنتیکی (dna) شود که پیش بینی اثرات زیست محیطی نانو ذرات را ضروری می کند.
کلیدواژه نانو ذرات ,نانو آفت کش ,حسگر هوشمند ,سمیت نانومواد
آدرس دانشگاه ازاد اسلامی تهران - واحد علوم پزشکی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی تهران - واحد علوم پزشکی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی تهران - واحد علوم پزشکی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی تهران - واحد علوم پزشکی, ایران
پست الکترونیکی somayeh_daneshjoo@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved