>
Fa   |   Ar   |   En
   فناوری نانو: بررسی کاربرد آن در صنعت غذا  
   
DOR 20.1001.2.9920016766.1399.5.1.30.2
نویسنده Hassanzadeh Hamed ,حسن زاده حامد ,Minasian Donya ,میناسیان دنیا
منبع كنفرانس ملي توسعه فناوري نانو - 1399 - دوره : 5 - پنجمین کنفرانس ملی توسعه فناوری نانو - کد همایش: 99200-16766
چکیده    توسعه سریع فناوری نانو بسیاری از حوزه های علوم غذایی را دگرگون کرده است. نوآوری ها در مواد غذایی نانو، حسگرهای نانو، بسته بندی نانو، کودهای نانو و سموم نانو از مهمترین پیشرفت های اخیر علوم و فناوری نانو هستند. فناوری مبتنی بر علوم نانو تاثیر بسزایی بر کیفیت غذا، ایمنی غذا و جنبه های بسته بندی مواد غذایی دارد. لذا استفاده از این فناوری، نگهداری مواد غذایی، غنی سازی مواد غذایی و انتقال ایمن ریز مغذی ها و اجزای زیست فعال را تسهیل می کند. در این بررسی سنتز مواد نانو و کاربرد آنها در بخش های مختلف غذایی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه فناوری نانو چشم انداز امیدوارکننده ای است و در صنایع غذایی از کاربردهای پیشرفته ای برخوردار است، اما هنوز به تلاش هایی برای تحقیقات بیشتر و ایجاد آگاهی مصرف کنندگان نیاز است.
کلیدواژه بسته بندی هوشمند و فعال ,نگهداری مواد غذایی ,نانوذرات ,صنعت غذا
آدرس دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
پست الکترونیکی d.minasian28@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved