>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد و بررسی احادیث 13 امام با محوریت رد ادعای احمدالحسن  
   
DOR 20.1001.2.0021083089.1400.1.1.5.8
نویسنده مولوی مرتضی
منبع همايش مهدويت، فرصت ها و چالش ها - 1400 - دوره : 1 - همایش مهدویت، فرصت ها و چالش ها - کد همایش: 0021083089
چکیده    منصب امامت در دین اسلام از جایگاه بسزایی برخورد دار است و و بعنوان حجت خدا در بین مردم همانند کعبه قبله حاجات و آمال خلق می باشد لذا همواره ائمه اطهار علیهم السلام کوشیده اند تا در تبیین این جایگاه و خصوصیات فرد امام، آگاهی عمومی را بالا برده تا راه بر مدعیان دروغین این مناصب الهی بسته بماند و امام واقعی به درستی به جامعه معرفی شود. تاریخ گواه این است که همواره افرادی کوشیده اند تا با جعل احادیث این منصب الهی را برای خود ثابت کنند. در عصر حاضر احمدالحسن سرکرده ی فرقه مدعی یمانی از نمونه های بارز این موارد است. وی ادعا می کند که امام سیزدهم و فردی است که بعد از امام مهدی علیه السلام امر امامت را بدست می گیرد و در این راستا به احادیث معروف به 13 امام استناد می کند. در این پژوهش سعی شده است با تمرکز بر رد ادعای احمدالحسن در این زمینه، بصورت تحلیل و توصیفی تک تک این احادیث مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی این احادیث از مجموع احادیثی که توسط احمدالحسن و انصارش برای اثبات وجود امام سیزدهم آورده شد هیچ کدام توانایی اثبات ادعای ایشان را نداشته و تمامی این احادیث توجیه شده اند. علی رغم اینکه تعداد این احادیث محدود می باشد و در مقابل احادث متواتر و مشهور 12 امام قابل اعتناء نمی باشد لکن بطور کلی می توان گفت تمامی احادیث 13 امام، یا دچار تصحیف شده اند یعنی نسخه نویسان در نوشتار دچار خطاء شده اند یا ناشی از استعاراتی همچون تاکید و تشریف اند و یا اینکه ناشی از سوء برداشت راوی و وقوع خطا در فهم روایت است .
کلیدواژه مهدویت ,امام مهدی علیه السلام ,13 امام، شیعه ,احمدالحسن
آدرس دانشگاه امیرالمومنین اهواز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved