>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل ایجاد کننده انحراف در عقیده به مهدویت بارویکردی به آثار آیت الله صافی گلپایگانی  
   
DOR 20.1001.2.0021083089.1400.1.1.21.4
نویسنده صالحی اکرم
منبع همايش مهدويت، فرصت ها و چالش ها - 1400 - دوره : 1 - همایش مهدویت، فرصت ها و چالش ها - کد همایش: 0021083089
چکیده    عقیده به موعود علیه السلام خاص اسلام نیست بلکه تمامی ادیان و ملت ها به وجود شخصیت مصلح و عدالت گستر که روزی برای بر پایی عدالت قیام خواهد کرد، عقیده دارند. عقیده به مهدویت یک اصل ناب و ارزشمند بوده و حقانیت آن بر دوست و دشمن آشکار است، ولی افکار و جریانات شیطانی همیشه ،سعی می کنند در کنار هر اصل اصیل وحقی، دست به ابداعاتی زده ونسخه هایی بدلی از آن را به افکار مردم تلقین و مس خود را به جای زر ناب قالب کنند، و مرامی با ظاهر زیبا و حق، و باطنی آلوده را جایگزین کرده و برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه خود، در روند متعالی امور حقه از جمله امر مهدویت و غیبت امام زمان علیه السلام، انحرافاتی را ایجاد کنند. البته مدعیان بعنوان ابزاری در دست عوامل اصلی هستند، بعبارت دیگر این عوامل اصلی انحراف است که به مدعیان انگیزه برای اغواگری مردم می دهد و یا باعث می شود مردم به افرادی خاص نیابت امام و حتی مهدی موعود را نسبت دهند. با توجه به نظرات آیت الله صافی گلپایگانی انحراف ریشه دردو گونه از عوامل درون دینی و برون دینی دارد
کلیدواژه مهدویت ,انحراف ,زمینه ,مدعیان
آدرس حوزه علمیه خواهران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved