>
Fa   |   Ar   |   En
   شاخصه های اخلاقی جامعه منتظر در روایات  
   
DOR 20.1001.2.0021083089.1400.1.1.15.8
نویسنده جمشیدی پریا ,جمشیدی پردیس
منبع همايش مهدويت، فرصت ها و چالش ها - 1400 - دوره : 1 - همایش مهدویت، فرصت ها و چالش ها - کد همایش: 0021083089
چکیده    اعتقاد به منجی در زندگی و حیات انسان ها وجود داشته و وصف مشترک همه ی ادیان الهی است که ریشه در نهاد کمال خواهی انسان دارد. تحقق جامعه عاری از ظلم و ستم و لبریز از عدالت که همه نیازهای مادی و معنوی در آن تامین شود، وعده حتمی الهی و آرمان بزرگ انسان ها بوده که مقدمه تحقق آن، شکل گیری جامعه منتظر است. در بسترسازی یک جامعه منتظر بایسته های متنوعی در حوزه ها و بخش های گوناگون دخیل هستند که یکی از این بایسته ها دربرگیرنده بعد اخلاقی می باشد که امت اسلام و به‌ویژه جهان تشیع به دلیل توان بالایی که معارف انسان‌ساز الهی در اختیار آن قرار داده است، ظرفیت های اخلاقی گسترده ای برای رسیدن به جامعه زمینه‌ساز ظهور دارد. هدف از نگارش این مقاله بیان اهمیت این مسئله و نیز رسالت شناسی منتظران و شناخت وظایف در زمینه‌سازی این امر مهم است، لذا در این مقاله با بهره‌گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی به تبیین شاخصه‌های اخلاقی جامعه منتظر از منظر روایات پرداخته‌شده که در دو بعد فردی و اجتماعی دسته‌بندی‌شده است. از جمله آن شاخصه ها در بعد فردی می توان به خداباوری و آراستگی به مکارم اخلاقی و در بعد اجتماعی می توان به عدالت مداری و استکبارستیزی اشاره کرد.
کلیدواژه اخلاق، جامعه اخلاقی ,شاخصه‌های اخلاقی جامعه منتظر ,شاخصه­های اخلاق فردی ,شاخصه‌های اخلاق اجتماعی
آدرس حوزه علمیه خواهران, ایران, حوزه علمیه زینبیه
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved