>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکردهای اجتماعی فرهنگ انتظار  
   
DOR 20.1001.2.0021083089.1400.1.1.11.4
نویسنده احمدی لیلا
منبع همايش مهدويت، فرصت ها و چالش ها - 1400 - دوره : 1 - همایش مهدویت، فرصت ها و چالش ها - کد همایش: 0021083089
چکیده    باور ها و اعتقادات از جمله پدیده های کارکردی هستندکه بر زندگی انسان تاثیر می گذارند آموزه انتظار و فرهنگ آن از جمله باورهای دارای کارکرد است که از طریق ایفای نقش های گوناگون به باز تولیدو استمرار حیات دین و جامعه دینی کمک می کند.لذاشناخت معارف و فرهنگ مهدوی از ضرورت های تردیدناپذیر است که اگر این ضرورت به خوبی درک شود و به وجوه مختلف آن به طور شایسته پرداخته شود و این موضوع برای همگان به ویژه نسل جوان و نوجوان تبیین گردد، برکات فراوانی نصیب جامعه اسلامی خواهد کرد.گرچه امروزه شور و شوق انتظار حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) گسترش یافته و اشتیاق شناخت آخرین حجت خدا و زمینه های ظهورش در میان اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان گسترده یافته است. ولی با توجه به سوء استفاده های نابجا و نادرست کج اندیشان منحرف و ناپاک در این مورد و جهت جلوگیری از گسترش بدعت ها، خرافه گرایی ها و رواج سطحی نگری در این موضوع؛ ضرورت تبیین درست و واقعی اندیشه انتظار و مهدویت را، امری ناگزیر ساخته است. لذا نخستین قدم برای کاربردی کردن فرهنگ انتظار و مهدویت در جامعه؛ ترویج صحیح فرهنگ مهدویت و بیان کارکردهای آن می باشد. که پژوهش حاضر با هدف تبیین کارکردهای اجتماعی فرهنگ انتظار انجام شده و از کتب مطرح در حوزه مهدویت استفاده کرده است. این مقاله به روش توصیفی انجام گرفته است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای-اسنادی بوده و از فیش و یادداشت برداری از منابع و متون معتبر، بانکهای اطلاعاتی، سایت ها و استفاده کرده است. یافته ها حاکی از آن است که انتظار صحیح و سازنده، آثار و برکات فراوانی در اجتماع، روابط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ، نظامی ، اخلاقی و ... خواهد داشت که زمینه را برای ظهورحضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) آماده می کند. که ایجاد روحیه امید واری ،امر به معروف و نهی از منکر، حفظ وحدت و همبستگی،ترویج روحیه تعاون و همکاری،صبر در برابر ناملایمات، خود باوری و پرهیز از تقلید کورکورانه از آثار و کاردهای اجتماعی انتظار سازنده است.
کلیدواژه کار کرد ,اجتماع ,فرهنگ ,انتظار
آدرس حوزه علمیه شوش, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved