>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی  
   
نویسنده گودرزی غزاله ,زیویار پروانه ,استعلاجی علیرضا
منبع برنامه ريزي توسعه شهري و منطقه اي - 1399 - دوره : 5 - شماره : 13 - صفحه:139 -168
چکیده    مرور متون تخصصی و بررسی مفاهیم و نظریه‌ها در خصوص نوسازی و بازآفرینی شهری و تحولات آن، به‌ویژه با تاکید بر بعد رویه‌ای و جنبه‌های نهادی این رویکردها، به همراه بررسی تجارب جهانی شاخص در این زمینه، نشان از تغییر و تحول در نگرش، تغییر در کنشگران اصلی دخیل در این فرآیند دارد. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کلان فرایند مدیریت بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی شبکه می‌باشد. بر این اساس با بهره‌گیری از پارادایم تفسیرگرایی و رویکرد کیفی، به ارائه الگوی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب پرداخته شده است. طی مراحل تحقیق و انتخاب پروتکل ورود و خروج از 9189 سند شناسایی شده، تعداد 46 سند در سبد نهایی پژوهش با استفاده از راهبرد تحلیل محتوای پنهان مورد تحلیل قرار گرفته است و تعداد 57 کد اولیه، 14 مفهوم و 5 مقوله مطابق با سنت تحقیقات کیفی استخراج شده است. سپس جهت محاسبه‌ی پایایی کدها از فرمول ضریب کاپا استفاده‌شده که مقدار آن 0.787 به‌دست‌آمده است. هم‎چنین جهت اولویت‌بندی کدهای پژوهش از فرمول آنتروپی شانون استفاده شد. در نهایت پس از طی نمودن گام‎های تحقیق مبتنی بر رویکرد تلفیق مدل‎های پی. سر اف، چرخه طلایی، زنجیره ارزش پورتر و 8 پی حکمرانی، الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی طرح‌ریزی شده است.
کلیدواژه بافت فرسوده، ذی‎نفع، مدیریت فرآیند، بازآفرینی، حکمروایی، فراترکیب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری, ایران
پست الکترونیکی al_estelaji@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved