>
Fa   |   Ar   |   En
   سرمقاله: آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان  
   
نویسنده محقق داماد مصطفی ,درویش‌زاده محمد
منبع دانشنامه هاي حقوقي - 1401 - دوره : 5 - شماره : 14 - صفحه:7 -15
چکیده    اگرچه در کشورهای مختلف نمونه‌هایی از ریزش ساختمان‌های مرتفع به دلیل «شکست سازه‌ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع» است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می‌دارند و تلاش کرده‌اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارائه ‌کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت‌های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه‌ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می‌شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکّن به جای درمان ساختاری تلقی می‌شود.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, ایران, دیوان‌عالی کشور, ایران. پژوهشکده حقوق و قانون ایران, ایران
پست الکترونیکی darvishzadeh@lawpedia.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved