>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه دانش حسابرسی   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:57


  tick  ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:5-26

  tick  الزامات استقرار بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل) - صفحه:191-217

  tick  بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:147-170

  tick  بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس - صفحه:65-88

  tick  بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از واگذاری بر اساس مدل ای اف کیو ام (Efqm) و برخی شاخص های مالی - صفحه:107-128

  tick  بررسی نارسایی های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم وامکان جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران - صفحه:129-146

  tick  تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:89-106

  tick  رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:27-64

  tick  واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی، جریان نقد آزاد و خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:173-190
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved