>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر در فرآیند کارستی شدن و لغزش در حوضه آبریز سد مخزنی جره استان خوزستان  
   
نویسنده پهلوانی زاده سعید ,کلانتری نصراله ,محمدی هادی ,سامانی بابک
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:83 -94
چکیده    حوضه آبریز سد مخزنی جره عمدتاً از سازند انحلال‌پذیر تبخیری گچساران تشکیل شده است و گسل‌های معکوس موجود در منطقه نقش به‌سزایی در فرآیند انحلال، توسعه کارست و لغزش در این سازند ایفا می‌کنند. هدف از این مطالعه شناسایی مناطق توسعه یافته کارستی، مناطق دارای پتانسیل لغزش و ریزش، فرار آب همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده‌ها می‌باشد. عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارست با برداشت‌های صحرایی و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نرم‌افزار envi استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت همچنین بررسی شدت کارستفیکاسیون با استفاده از اشکال کارستی نیز انجام شده است. به منظور بررسی پتانسیل توسعه کارست و لغزش، عوارض ساختاری و مورفولوژیکی شناسایی و لایه‌های اطلاعاتی عوامل موثر در کارستی شدن، به کمک نرم افزار arcgis تهیه و سپس پهنه‌بندی پتانسیل توسعه کارست و لغزش صورت گرفت. برمبنای مطالعات انجام شده در منطقه مطالعاتی 2 پهنه کارستی با پتانسیل کارستی متوسط و زیاد، یک افق کارست زیرسطحی و یک گسل امتدادلغز درون مخزن مشاهده شد که منعکس کننده نقش فعالیت‌های تکتونیکی در ایجاد مناطق کارستی و لغزشی درون مخزن است. نتایج این مطالعات در شناسایی زون‌های آسیب‌پذیر و بهره ‌برداری بهینه از مخزن سد جره می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه پهنه‌بندی کارست، گسل، لغزش، سد جره، حوزه آبریز
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved