>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی یک بعدی حوضه‌ی رسوبی در میدان گازی تابناک، منطقه ی فارس ساحلی، ایران  
   
نویسنده صابری محمدحسین ,اشرفی طه ,خالقی مهدی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:65 -75
چکیده    این مطالعه، پتانسیل تولید و بلوغ حرارتی را با استفاده از مدل سازی یک بعدی حوضه ی رسوبی و تحلیل آزمایش های راکاول انجام شده بر روی 32 نمونه سنگ از سازند های حفاری شده در چاه شماره 1 میدان تابناک مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس مقادیر tmax و ضریب انعکاس ویترینایت بدست آمده، نمونه ها در محدوده ی نابالغ برای زایش هیدروکربن قرار میگیرند و نتایج مدل سازی نیز این فرضیه را تایید کردند. با اختصاص شار حرارتی ثابت mw/m280/34 از زمان حال تا میانه ی کرتاسه و mw/m260 از میانه ی کرتاسه تا اردویسین بهترین تطبیق با داده های تصحیح دمای درون چاهی و ضریب انعکاس ویترینایت به دست آمد. با تخصیص داده های toc و hi برای سازند سرچاهان، مدل این سازند را به عنوان سنگ منشاء هیدروکربنهای منطقه تشخیص داد و معین کرد که در 5 میلیون سال پیش وارد پنجره ی نفتی شده و اکنون در وضعیت فوق بالغ قرار دارد. از نتایج این مدلسازی میتوان برای تعیین حجم ذخایر هیدروکربنی درجا و تصمیم گیری های راهبردی توسعه میدان استفاده کرد. همچنین تعیین سنگ منشا اصلی راهگشای تحقیقات پیرامون میادین مجاور و همچنین محدوده ی فارس ساحلی خواهد بود.
کلیدواژه سرچاهان، پالئوزوئیک، مدل سازی یک بعدی، تاریخچه ی تدفین، تاریخچه ی حرارتی
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده مهندسی نفت, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده مهندسی نفت, ایران, اداره ژئوشیمی و زمین‌شناسی تحت‌الارضی مدیریت اکتشاف نفت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved