>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی منشا فلوراید در آب زیرزمینی در جنوب ایران، صحرای باغ لارستان  
   
نویسنده اغنیایی فوزیه ,زارعی مهدی ,اسدی سینا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:38 -48
چکیده    با توجه به مشاهده علائم ابتلای ساکنین منطقه صحرای باغ لارستان به فلوروسیس دندانی خفیف تا شدید، غلظت فلوئور در منابع آب منطقه بررسی گردید. برای این منظور تعداد 62 نمونه آب از چشمه، چاه‌های شرب و کشاورزی و آب‌انبارهای منطقه جمع‌آوری شدند. غلظت یون‌های اصلی و یون فلوراید در نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. مطالعه پراش پرتو ایکس (xrd) و کروماتوگرافی یونی  نیز بر روی پنج نمونه سنگ از واحدهای سنگ شناختی اطراف منطقه انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد که در بیش از %98 از چاه‌های نمونه‌برداری شده، میزان فلوراید بالاتر از حد مجاز اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی (who) یعنی بیش از 5/1 میلیگرم در لیتر می‌باشد. نتایج بررسی‌های آب زمین شیمی و آماری نمونه‌های آب و سنگ نشان داد که محتمل‌ترین منشا فلوئور در آب زیرزمینی منطقه از آزادسازی فلوئور از کانی‌های فلوئوردار در خاک و رسوبات منطقه شامل کانی‌های فلوئوردار رسی، میکا و نیز فلوئوروآپوفیلیت می‌باشد. با توجه به نتایج این پژوهش استفاده از منابع آبی موجود در منطقه به شدت سلامت ساکنین منطقه را تهدید می کند و بایستی از منابع آب جایگزین مانند سازندهای کارستی و یا روشهای حذف فلوئور در آب شرب استفاده گردد.
کلیدواژه فلوراید، منشاء، آب‌ زیرزمینی، آب زمین شیمی، صحرای باغ
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده علوم زمین, بخش علوم زمین, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم زمین, بخش علوم زمین, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم زمین, بخش علوم زمین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved