>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد مدل‌سازی به روش شاخص همپوشانی در شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین  
   
نویسنده عباس زاده سعید ,مهرنیا رضا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:12 -25
چکیده    منطقه رامند بخشی از نوار ماگمایی ارومیه دختر (زون ساختاری ایران مرکزی) است که از نظر جغرافیایی در جنوب غربی شهرستان بویین‌زهرا و جنوب دانسفهان قرار دارد. این منطقه دارای سنگ‌های آذرین اسیدی با ترکیب ریولیت و ریوداسیت است. آثار دگرسانی‌‌ رس و تعدد رگه‌های سیلیسی در سنگ‌های آتشفشانی مشاهده میگردند. در این مطالعه با استفاده از روش شاخص همپوشانی و تلفیق داده‌های مکانی، نقشه پیش داوری از وضعیت پتانسیل‌های معدنی (منشاء گرمابی) بدست آمده است. لایه‌های مورد استفاده شامل اطلاعات زمین‌شناسی، زمین ساختی، تصاویر ماهواره‌ای و شواهد کمی حاصل از سنجش‌های ژئومغناطیسی هستند که پس از پردازش مقدماتی داده‌ها و تولید نقشه‌های پربندی (لایه‌های نشانگر)، فایل‌های شبکهمتناسب با معیارهای شاخص، تلفیق و برای تحقق اهداف اکتشافی منطقه رامند آماده شده‌اند. بدین ترتیب آثار دگرسانی و کانه‌زایی با تاکید بر توان معدنی ذخایر گرمابی به صورت نقشه پیش داوری معرفی گردیدند که این امر، فاز اکتشافات مقدماتی را تسریع و جنبه کاربردی این تحقیق را اثبات نمود. در این نقشه نواحی مستعدی وجود دارند که از اولویت پی‌جویی ذخایر فلزی در عمق رخساره‌های دگرسانی برخوردارند.
کلیدواژه دگرسانی گرمابی، شاخص همپوشانی، پتانسیل معدنی، رامند، قزوین
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشکده فنی, گروه معدن, ایران, دانشگاه پیام نور قزوین, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران
پست الکترونیکی srmehrnia@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved